Cabeza Pereiro, María del Carmen

Universidade | Universidad
UVigo
Coordinación
Coordinación de materias obrigatorias: Modelos e métodos na lingüística actual
Docencia
Modelos e métodos na lingüística actual
Adquisición e desenvolvemento da lingua na comunidade xorda
Liña(s) de TFM | Línea(s) de TFM
Pensar para falar: cognición e discurso
Funcións da linguaxe e análise gramatical
Conceptualización e gramática na lingua de signos española
Enderezo | Dirección
Despacho C-53
Facultade de Filoloxía e Tradución
Campus de Vigo
Teléfono(s)
986 812355
Correo-e
Ligazón institucional | Enlace institucional
Intereses e ligazóns profesionais | Intereses y enlaces profesionales
Gramática e discurso na lingua de signos española ; relación entre xestualidade e lingua de signos
Horario